Skip to main content

Mille er her med i årets luciaoptog, ungerne klarede det rigtigt flot. Stor koncentration fra alle ungernes side.

20111213-150311.jpg